Erika. 20. Fashion and Textiles Student. Scotland.